torsdag, april 06, 2006

Rörig rapport om långvarig smärta

Har läst sammanfattningen av SBUs rapport om långvarig smärta. En del slutsatser i rapporten är så självklara att det är svårt att förstå behovet av så många experter och så mycket arbete för att få fram dem.

Vad sägs om: "Det finns ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet, dvs minskad smärta ger ökad livskvalitet" eller "Patienter med långvarig smärta är angelägna om att upprätthålla sin värdighet".

Ännu mera: "Personer med långvarig smärta strävar efter smärtlindring". Och till sist: "Man söker också efter en diagnos eller en vedertagen förklaring till sin smärta".

Rätt onödiga konstateranden. Ingen tror väl på fullt allvar att vi smärtdrabbade t ex inte söker smärtlindring eller struntar i både diagnos och värdighet?

Jag hittade ändå faktiskt ett par i mitt tycke positiva klargöranden också. I och för sig rätt självklara för oss som lever med smärta. Men inte alltid så självklara för t ex politiker och andra myndighetsutövare. Bl a står att läsa i rapporten:

"Depression och långvarig smärta förekommer ofta samtidigt och mycket tyder på att depressionen följer av smärtan, snarare än tvärtom."

Detta tycker jag är bra att få på pränt då det ofta hävdas raka motsatsen, dvs att smärtan är en följd av depression. Ytterligare ett positivt konstaterande:

"Smärtan utgör i många fall ett hinder för de dagliga aktiviteterna."

Detta yttrande får väl ses som en knäpp på Socialstyrelsens näsa då de tidigare meddelat det rakt motsatta, nämligen att "smärta inte är funktionsnedsättande i vardagen". Den motivationen fick Svenska Smärtföreningen som en anledning till avslag på sökt etableringsbidrag. Se 10 frågor till regeringen.

Måste tillägga att jag hittills bara har läst sammanfattningen av SBU-rapporten, vilken jag upplevde som ganska svårbegriplig och rörigt framställd. Hur den fullständiga rapporten ser ut törs jag knappt tänka på.

Vidare konstaterar jag att SBU inte har tagit mycket hänsyn till att smärta faktiskt är mycket individuell, dels själva smärtupplevelsen, dels vad gäller metoder för att lindra den. I mångt och mycket känns rapporten som en sorts mall, vilket förutsätter att alla upplever exakt samma effekter av både smärtan och försöken till smärtlindring.

Tidigare artikel i ämnet: Alternativmetoder mot smärta döms ut