måndag, mars 06, 2006

Ny temaserie om alternativmedicin


Intresset för alternativmedicin ökar. Många går inte till vårdcentralen när de mår dåligt. I stället letar man upp massörer, kiropraktor, naprapater, homeopater eller zonterapeuter på egen hand. Webbplatsen Suntliv har nu startat temaserien "Båg, bot eller bättring" - för att titta närmare på denna utveckling.

Här kan vi läsa om Joakim Gavelin, som satsade hela sitt sparkonto på alternativa behandlingar för att bota sin ständiga huvudvärk. Han blev frisk, men menar att både han och samhället hade tjänat på att landstinget i stället erbjudit denna vård direkt.

I Sverige är det dyrt med alternativ vård jämfört med den etablerade vården. För de flesta människor i världen är det precis tvärtom. I fattiga länder har få möjlighet eller råd att gå till en vanlig läkare.

För att behandling ska kunna inlemmas i den vanliga vården krävs att den sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ont om vetenskapliga bevis för att komplementärmedicinska behandlingar är effektiva, däremot mängder med dokumenterad beprövad erfarenhet. Intresset för att forska om alternativa behandlingsformer har inte varit stort, varken i den alternativa världen eller inom skolmedicinen. Men attityden håller på att förändras.

Läser just nu en intervju i Hälsa med doktor Karl-Otto Aly, nestorn bland svenska komplementärmedicinare. Han menar att våra myndigheter i dag kräver studier som inte går att göra.
"...det är över huvudet taget svårt att bedriva strikt naturvetenskaplig forskning på helhetsmedicin, eftersom det är omöjligt att studera hur allting samverkar. Samtidigt ifrågasätts dessutom hälsorörelsen och det mesta av de alternativa metoderna och idéerna. Strikt skolmedicinsk forskning bäddar däremot för fina tjänster, precis som verksamhet inom vissa partier ger bra tjänster i belöning."