onsdag, mars 15, 2006

Anlita advokat – en kostsam belastning

En insändarskribent som inte är speciellt nöjd med advokathjälpen han fått. Även om de flesta säkert inte har lika dåliga erfarenheter och alla advokater inte kan dras över en kam kostar det ofta mer än det smakar att anlita juridisk hjälp. Och många är tvungna att själv lägga ner en massa jobb med att förse advokaten med bra underlag och bevisning. Men ibland har man inget val...

Fullständigt oacceptabelt är det usla konsumentskyddet. Arvodestvister prövas inte längre av Advokatsamfundet. Så man känner sig ganska rättslös som vanlig klient om man tycker att advokaten har saltat räkningen. Konsumentverket har uttryckt intresse att ta över ärenden vid kostnadstvister med advokater, men har inte fått det uppdraget av regeringen.

Råkar man ut för en ekonomisk skada därför att advokaten misskött sitt uppdrag kan man anmäla saken till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Men för att få skadestånd måste man i regel stämma advokaten. Alltså anlita en ny advokat för att få rätt mot den första. Hur många orkar i det läget med ännu en tvist? Och framför allt är risken stor att man åker på en rejäl ekonomisk smäll. Maxbeloppet som man kan få via rättsskyddsförsäkringen täcker ofta inte ens kostnaden för den egna advokaten i första instans. Och den som förlorar blir tvungen att punga ut även för motpartens rättegångskostnader.

En följd av det dåliga rättsskyddet är att det blir mer lönsamt för advokater att i civilrättsliga mål specialisera sig på företagsjuridik i stället för att hjälpa privatpersoner. För många har helt enkelt inte råd med advokathjälp. Därför saknar många advokater tillräcklig kompetens i exempelvis socialförsäkringsmål. En ond cirkel...

Det är horribelt att regering och riksdag inte gör något för att förbättra rättshjälpen och konsumentskyddet vid köp av juridiska tjänster.

Läs också: Advokat på två stolar prickades Whiplashgruppens blogg

Tidigare inlägg i ämnet: Advokaten glömde att överklaga – prickas

Advokat fick erinran för misskött uppdrag

Snålt med rättshjälp mot försäkringskassan

Kategori: Rättsskydd - rättshjälp

Andra bloggar om: