fredag, mars 31, 2006

RTP protesterar mot vilseledande skrift

Pressmeddelande RTP

RTP Göteborg har fått kännedom om att trafikskadade i flera fall har fått sina skador omvärderade och förlorat sin ersättning från Försäkringskassan på grund av rapporten "Besvär efter stukad halsrygg".

I skriften generaliserar författarna, försäkringsläkarna Jorma Styf och Artur Tenenbaum, grovt genom att påstå att alla whiplashskador läker inom 3-4 månader och att alla kan arbeta efter den tiden. De menar att whiplashskadade inte är sjukskrivna på grund av sin nackskada och att orsaken till symtomen i stället skulle vara t ex inaktivitet, förväntan om ekonomisk ersättning och tidigare depressioner. Skriften är i övrigt full av insinuationer och felaktiga slutsatser, bland annat baserade på ensidigt urval av fakta. Det är upprörande att whiplashskadade nekas ersättning på grund av innehållet i en ”intern skrivelse” som vilseleder personal och allmänhet. Försäkringskassan hävdar att den inte ligger till grund för beslut, men flera trafikskadade har vittnat om motsatsen och att Jorma Styfs läkarutlåtanden också går i denna riktning.

Den allmänt accepterade uppfattningen hos experter, är istället att till exempel depression är en följd av den långvariga smärtan (SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Whiplashkommisionen). En del drabbas också av akut - eller posttraumatisk stress pga det trauma de utsätts för vid olyckan.

Att whiplashskadade skulle ge upp sitt arbete och välja social isolering, ständig granskning och ifrågasättande, för att få ersättning från försäkringssystemet är långsökt. Den ekonomiska ersättningen från Försäkringskassa och försäkringsbolag uppväger inte den ekonomiska förlusten för den enskilde (Sjukförsäkringsutredningens rapport nr 6). Det finns heller inget stöd i befintlig forskning som tyder på att de skadade blir ”friska” sedan ersättningen utbetalats.

RTP Göteborg anser att Försäkringskassan i Västra Götaland borde använda vetenskapliga rapporter som är allmänt accepterade av svensk expertis som underlag för beslut, och inte vidta åtgärder som upplevs som godtyckliga och kränkande för den enskilde. Kunder hos Försäkringskassan har rätt att få veta på vilka grunder beslut som rör deras framtid fattas, samt få sakliga läkarutlåtanden som motiverar beslutet.

RTP Göteborg anser också att man kan ställa krav på objektivitet och rättvisa av en statlig myndighet. Försäkringskassan borde därför öppet kunna redovisa sina riktlinjer och underlag för beslut, istället för att på detta sätt väcka misstro och förakt mot de skadade.

Ett överklagande tar över ett år, vilket förmodligen innebär att många får söka socialbidrag istället och är en hård belastning på rättssystemet. De flesta får ingen hjälp av juridiskt ombud, utan tvingas själva skriva ihop ett överklagande. Den trygghet som sjuk- och arbetsskadeföräkringen ska vara för den enskilde, är nu istället ett moment 22. Jakten på besparingar och utlåtanden från oseriösa försäkringsläkare avgör de whiplashskadades ekonomiska framtid, samtidigt som de är i underläge pga sin smärta och de konsekvenser den medför.

Relaterade inlägg: Kassans läkare pratar strunt om whiplash

HSAN inte till för patienten?

torsdag, mars 30, 2006

HSAN inte till för patienten?

Jorma Styf, försäkringsläkare och docent, som nu hamnat i blåsväder på grund av en kontroversiell skrift om whiplash, har tidigare fått flera anmälningar på sig. HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) har dock inte brytt sig om anmälningarna. I den del som avser patientbemötande prövas inte ens fallen, i övrigt har klagomålen lämnats utan åtgärd.

Nu ingår det visserligen inte i nämndens uppgifter att pricka läkare för att patienter blir nonchalant bemötta eller rentav kränkta, men nog är det märkligt att man inte vill befatta sig med ärenden där patienter riskerar att bli helt rättslösa på grund av en läkares extrema syn på vissa diagnoser. Jormas Styfs åsikt är att pisksnärtsskador läker inom tre månader, att långvariga besvär främst beror på psykosociala faktorer eller skadeståndsanspråk mot försäkringsbolagen. Trots att motsatsen har bevisats i en rad forskningsrapporter.

Nu riktar även en rad välrenommerade experter och forskare skarp kritik mot Jormas Styfs ensidiga uppfattning om whiplash-skador. Åsikter som han tillsammans med en kollega har försökt sprida i debattskriften "Besvär efter stukad halsrygg". Har HSAN ingen kompetens för att granska om läkarnas bedömningar överensstämmer med de senaste forskningsrönen? Eller är ansvarsnämnden - precis som försäkringskassan - en myndighet där de politiska direktiven väger tyngre än etik och medicinska fakta?

Även i andra ärenden verkar nämnden sakna patientperspektiv. Statistiken talar sitt tydliga språk. Bara runt fem procent av patienternas anmälningar leder till att sjukvårdspersonal varnas eller får erinran. Vad gäller de anmälningar som Socialstyrelsen lämnar in ser resultatet annorlunda ut. Där leder mellan 85 till 90 procent till att sjukvårdspersonal prickas.

HSAN:s yttrande kan läsas på Whiplashgruppens blogg. Observera att Jorma Styf alltså blivit anmält i egenskap av undersökande läkare, inte som kassans konsultläkare. Mot försäkringsläkare är det inte ens värt besväret att framföra klagomål, då det inte finns någon myndighet som prövar deras bedömningar.

Frågan är vilken instans patienten ska vända sig till när läkarna uppenbart inte följer de etiska spelreglerna? Jo, det finns patientnämnder, men de har inga som helst sanktionsmöjligheter mot doktorer som inte sköter sig. Där är patienternas chanser att få upprättelse minimala.

Flera patienter har redan råkat illa ut på grund av Jorma Styfs och andra läkares överdrivna och missriktade nit att spara pengar åt staten. Om en whiplash-skadad som mist livräntan kan man i dag läsa i Göteborgs-Posten.

Se även mitt tidigare inlägg: Kassans läkare pratar strunt om whiplash

Andra bloggar om: , , , , ,

måndag, mars 27, 2006

Vård på lika villkor?

Sundsvalls Tidning har en artikel där man rapporterar från en konferens om vård och behandling av cancer. Bl a konstateras att behandling av cancer skiljer sig mellan landstingen. Bor man i ett län där landstinget har kärv ekonomi eller helt enkelt prioriterar annat får man räkna med sämre vård. Vilket man får förmoda inte bara gäller cancervården utan all annan vård också.

Enligt Socialstyrelsen får ju sådant inte förekomma, vården ska vara lika i hela landet enligt deras rapport God vård på lika villkor. Verkligheten är alltså den rakt motsatta. Man kan fråga sig varför Socialstyrelsen bemödat sig att utforma dessa regler när de ändå inte följs.

I Sundsvalls tidnings artikel belyses ett annat problem som i mitt tyckte verkar rent absurt. Forskningen går ju framåt vad gäller cancer. Vård och behandling blir allt effektivare, vilket gör chansen till överlevnad större. Detta borde vara positivt, men eftersom vården drabbas av besparingar i samma takt som överlevnaden i cancersjukdomar ökar finns risken att samhället inte är berett att bekosta just den vården. Det blir en plånboksfråga helt enkelt. "Idag lever den med tjock plånbok längre" menar moderatorn Roger Henriksson i artikeln.

I artikeln nämns också att Socialstyrelsen nu arbetar fram nya riktlinjer för bröst- prostata- och colorectalcancer, med möjlighet att rangordna cancerbehandlingar på en skala 1 - 10. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården i övrigt ska också ses över, och där kan Socialstyrelsen komma att föreslå ändringar.

Återstår då att se vad man kommer fram till. Vem ska få vård och vem blir utan? Törs man som "icke lönsam" förtidspensionerad söndervärkt kvinna i medelåldern hoppas på rättvis vård? Eller är just den egna förmågan att vara lönsam för samhället kanske det avgörande kriteriet för god vård i framtiden? Vill inte låta onödigt pessimistisk, men nog verkar utvecklingen gå åt fel håll...

söndag, mars 26, 2006

Besparingar

Hämnden är ljuv, eller vad ska man säga:
" Vi råkade av en händelse få in tre landstingspolitiker precis samtidigt. För att visa att vi minsann är bra på att spara så gav vi dom samma säng, samma saftglas, samma dropp å samma kateter att dela på."
Kanske samma löständer också?
- Kan jag få lite vatten, syster lilla!

- På torsdag, Nilsson!
"Tja, politikerna kom på att dom kunde spara en massa pengar på att avskaffa alla anestesi-läkare å ersätta dom med hörselskydd åt all kirurgipersonal!"
Bläddra fram till bild nummer 6, 11 och 15. Hans Lindströms teckningar byts ut ofta, så i morgon finns de kanske inte kvar.

Andra bloggar om:

onsdag, mars 22, 2006

Alternativmetoder mot smärta döms ut

Det finns inga vetenskapliga belägg för att så kallade alternativa metoder som akupunktur, healing eller massage ger någon effekt vid långvarig smärta. Det är en av slutsatserna efter SBUs (Statens beredning för medicinsk utvärdering) genomgång av området som presenteras i dag, skriver Dagens Nyheter. Jag undrar samtidigt hur representativ och vetenskaplig den här studien är, eftersom SBU tydligen klumpar ihop alla sorters långvarig smärta, inte tar hänsyn alls till orsaken. Inte gör skillnad på till exempel nervsmärta och muskelsmärta.

Själv har jag mycket god erfarenhet av komplementärmedicinka behandlingar, bland annat antroposofiska läkemedel. Men dessa ingår inte i SBUs undersökning. Urvalet av behandlingsmetoder är märkligt. Healing är inte något som brukar rekommenderas just vid kronisk värk.

Frågan är vad vi patienter ska använda när inte ens de traditonella smärtstillande läkemedlen är tänkta att fungera vid kroniska smärttillstånd. Varför forskas inte mer på området? Det är mest kvinnor som drabbas av långvarig värk och kvinnliga åkommor har som bekant låg status inom sjukvården.

I sammanhanget kan noteras att SBU tidgare har konstaterat att ca 70 procent av alla behandlingar vid svenska sjukhus inte är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. De används i alla fall, helt enkelt för att man har erfarenhet av att de fungerar. Är det kanske undersökningsmetoderna som är för fyrkantiga? Eller ställer man för höga och orealistiska krav?

Läs även citatet av läkaren Karl-Otto Aly i mitt tidigare inlägg om alternativa behandlingar.

Uppdaterad: Bred behandling lindrar smärta.

Andra bloggar om: , , , ,

Kategori: Alternativa behandlingar

söndag, mars 19, 2006

En vanlig nyhetssändning

Ett inslag i en nyhetssändning från Rapport den 14/3 berörde mig otroligt mycket. Det handlade om Arne, en 80-årig man i Skåne som nyopererad lämnades i ett utkylt hus med sönderfrusna vattenledningar. Hans vänstra ben fungerade inte alls, men han försökte så gott han kunde att hämta snö med sin rollator för att tina och på så sätt få vatten att borsta tänderna och laga mat. Arne hade bett om hjälp men ansetts vara "färdigbehandlad" och i stånd att klara sig själv.

När jag såg det här inslaget kände jag hur tårarna steg i ögonen, blandat med ilskan över hur något sådant kan få hända i ett land som utger sig för att vara "bäst i världen" på sociala frågor och välfärd.

Kvar på näthinnan satt bilder från inslaget innan. Det handlade om statsministerns fru Anitra och debaklet kring hennes gigantiska fallskärm som ger henne, redan vid 60 års ålder, miljoner att vältra sig i resten av livet. Bilder visades från Nobelfesten, statsministerparets glada och knubbiga ansikten, fullständigt obekymrade med vetskap om miljonerna som kommer att ge dem en pension milslångt utöver det vanliga.

Kontrasterna blir nästan outhärdliga ibland, särskilt när man ser dem i tät följd som denna gång. Nyhetsinslaget finns fortfarande kvar på Rapports hemsida.

Att engagera sig politiskt är ju egentligen en nödvändighet, men nog tappar man lusten att ens försöka hitta en anledning till det i dagens Sverige. Funderar, var har omdömet tagit vägen?

Andra bloggar om: , , , , ,

torsdag, mars 16, 2006

Fler vinklade rapporter om sjukskrivningar

Ännu en som-man-frågar-får-man-svar-undersökning? Nu blir nämligen Sveriges läkarkår mer eller mindre idiotförklarad även av Socialstyrelsen. Public Service hakar på med att Patienterna avgör sjukskrivning. Och så antyds att sjukskrivningar kan vara till nackdel. "Men egentligen vet vi inte så mycket" säger Socialstyrelsen. Vilket i klartext betyder att vi redan vet vad resultatet av nästa tillrättalagda undersökning blir...

Nu är jag rejält trött på hårdvinklade rapporter som desperat försöker hitta alla möjliga orsaker till sjukskrivningar utom den mest uppenbara: att människor faktiskt kan vara så sjuka att de inte kan jobba, till stor del beroende på att sjukvården inte fungerar.

Jag hinner knappt läsa färdigt nyheten förrän nästa riggade studie presenteras:
"I skriften "Sjuk eller ledsen" diskuteras det faktum att en övervägande del av de långtidssjuka lider av sjukdomar utan objektivt påvisbara orsaker. Sjukdomarna, till stor del olika former av psykisk ohälsa och värktillstånd, saknar ofta en vedertagen medicinsk förklaring och behandling. Lösningen blir i stället en lång och innehållslös sjukskrivning...Det finns ett stort behov av tydligare ramar och regler för alla som är inblandade i sjukskrivningsprocessen. En av de saker som behövs är en tydlig tidsgräns för hur länge man kan få sjukpenning, konstaterar utredaren Anna Hedborg."
I en tidigare utredning har Anna Hedborg bortförklarat lejonparten av alla sjukskrivningar med attitydproblem. När nu den studien indirekt sågas av Arbetslivsinstitutet gäller det att hitta en ny mer passande förklaring: "Du har inte kronisk värk utan är bara lite ledsen".

För övrigt är sjukskrivningen i praktiken redan tidsbegränsad till ett år. Sedan omvandlas den till sjukersättning och den sjukpenninggrundande inkomsten nollas. Och många får redan i dag mycket mindre i ersättning än enligt alliansens besparingsförslag. Så vad är nyheten? Och vad blir nästa steg?

Läs också: Läkares sjukintyg kritiseras

Andra bloggar om: , , ,

Kategori: Studier och statistik

onsdag, mars 15, 2006

Anlita advokat – en kostsam belastning

En insändarskribent som inte är speciellt nöjd med advokathjälpen han fått. Även om de flesta säkert inte har lika dåliga erfarenheter och alla advokater inte kan dras över en kam kostar det ofta mer än det smakar att anlita juridisk hjälp. Och många är tvungna att själv lägga ner en massa jobb med att förse advokaten med bra underlag och bevisning. Men ibland har man inget val...

Fullständigt oacceptabelt är det usla konsumentskyddet. Arvodestvister prövas inte längre av Advokatsamfundet. Så man känner sig ganska rättslös som vanlig klient om man tycker att advokaten har saltat räkningen. Konsumentverket har uttryckt intresse att ta över ärenden vid kostnadstvister med advokater, men har inte fått det uppdraget av regeringen.

Råkar man ut för en ekonomisk skada därför att advokaten misskött sitt uppdrag kan man anmäla saken till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Men för att få skadestånd måste man i regel stämma advokaten. Alltså anlita en ny advokat för att få rätt mot den första. Hur många orkar i det läget med ännu en tvist? Och framför allt är risken stor att man åker på en rejäl ekonomisk smäll. Maxbeloppet som man kan få via rättsskyddsförsäkringen täcker ofta inte ens kostnaden för den egna advokaten i första instans. Och den som förlorar blir tvungen att punga ut även för motpartens rättegångskostnader.

En följd av det dåliga rättsskyddet är att det blir mer lönsamt för advokater att i civilrättsliga mål specialisera sig på företagsjuridik i stället för att hjälpa privatpersoner. För många har helt enkelt inte råd med advokathjälp. Därför saknar många advokater tillräcklig kompetens i exempelvis socialförsäkringsmål. En ond cirkel...

Det är horribelt att regering och riksdag inte gör något för att förbättra rättshjälpen och konsumentskyddet vid köp av juridiska tjänster.

Läs också: Advokat på två stolar prickades Whiplashgruppens blogg

Tidigare inlägg i ämnet: Advokaten glömde att överklaga – prickas

Advokat fick erinran för misskött uppdrag

Snålt med rättshjälp mot försäkringskassan

Kategori: Rättsskydd - rättshjälp

Andra bloggar om:

söndag, mars 12, 2006

Journaler på nätet nytt hot mot integriteten?

En ny nationell IT-strategi presenteras nu. Patienterna ska nå journaler via datorn.

"Ny teknik kan i dag inte användas fullt ut inom sjukvården. Därför ändrar vi nu ­lagstiftningen och river en mängd ­administrativa hinder för att öka sjukvårdens effektivitet med hjälp av IT. Datoriserade journaler ska kunna läsas av vårdpersonal oavsett var patienterna hamnar. Läkarna ska enkelt kunna se vilka mediciner som andra ­läkare skrivit ut åt ­patienterna. Patienterna ska i sin tur få möjlighet att läsa sina egna journaler på nätet."
Det skriver vård- och äldreomsorgs­minister Ylva Johansson, Landstings­förbundets ­ordförande Lars ­Isaksson och Svenska ­kommunförbundets ordförande Ilmar ­Reepalu i en debattartikel i DN

Många tycker säkert det låter bra, men för mig hopar sig frågorna. Är det här ännu ett hot mot den personliga integriteten? Redan i dag slarvas med känslig information och för arbetsgivare med ansvar för rehabiliteringen och försäkringsbolag gäller t ex inte sektresslagen. Jag har ingenting emot att kunna ta del av mina journaler på nätet, men jag vill själv bestämma hur uppgifterna sprids. Det förekommer många felaktigheter i patientjournalerna och jag vet av egen erfarenhet att läkare och annan personal inte har tid att diskutera allt och rätta en massa fel. Som patient är det inte alltid lätt att förstå innehållet, även om man kolla i en medicinsk ordbok. Och inte alltid så roligt heller att läsa om sina egna krämpor, kan vara ganska jobbigt rent känslomässigt.

Så risken ökar att felaktigheterna fortplantar sig. Byråkratin inom vården är enorm och vem har tid att granska alla anteckningar och dokument? Och vem har egentligen ansvaret för vad som står i journalerna när en hel vårdkedja är inblandad? Den läkare som skrivit något tokigt eller kryptiskt har kanske slutat för länge sedan.

Sjukvårdspersonalen tänker också sällan på att journaler är juridiska dokument, om patienten vid senare tillfälle är inblandad i en domstolstvist, till exempel för att kunna hävda sin rätt gentemot ett försäkringsbolag efter en bilolycka eller arbetsskada. För det är den skadade som har hela bevisbördan.

Hur blir det när jag som patient vill ha en second opinion - en ny oberoende bedömning - av en doktor? Inte så smart kanske om han eller hon kan läsa tidigare journaler och bli påverkad av andras diagnoser och behandlingsförslag.

Sedan vet alla med erfarenhet av hur nya it-system fungerar att de inte automatiskt effektiviserar verksamheten utan ofta skapar en rad nya problem i stället. Trots allt är det människor som ska lära sig använda den nya tekniken. Här avsätts sällan tillräckligt med tid för utbildning och kom-igång-hjälp och många program är inte speciellt användarvänliga. Bloggen Blind Höna skriver ofta om överdrivna förväntningar på nya it-lösningar och kostsamma misslyckanden. Ett aktuellt exempel är försäkringskassans nya dataystem: "Brister i digital arbetsmiljö pressar anställda på försäkringskassan".

Så jag är än så länge måttligt imponerad över politikernas nya it-strategi. Vad har dessa herrar och damer för kompetens på området? Brister i vårdens organisation kan knappast trollas bort med IT. Framför allt är jag rädd för att säkerheten och integriteten äventyras om man gör sig allt för beroende av stora datasystem. Har hittills dålig erfarenhet av politikernas förtjusning i storskaliga, centralistiska systemlösningar med inbyggt kontrollbehov.

Fler inlägg i ämnet: IT i vården är ingen undermedicin Blind höna

Uppdaterad 2006-03-14

Sahlgrenska stoppar gynekologiska kontroller Anledningen är att ett nytt datasystem har ställt till det när det gäller kallelserna till cellprovstagningen, skriver Göteborgs-Posten.

Andra bloggar om: , , , ,

Kategori: Integritet

onsdag, mars 08, 2006

Svenska kvinnor förlorare

I dag är internationella kvinnodagen. Men det är inte mycket att fira, skriver Stockholm City. Jag håller med. Från vaggan till graven vinner männen fördelar mot kvinnorna.

Männen får högre löner och bättre karriärmöjligheter. Kvinnor arbetar lika mycket betalt som obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt. Det ställs högre krav på kvinnorna i arbetslivet samtidigt som män har större inflytande.

Flickor mår sämre, pojkar får mer resurser. Fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna och får sämre vård och rehabilitering. Kvinnor blir inte lika lätt trodda av vårdpersonalen. Fler kvinnor än män får whiplashskador och kronisk värk och nästan alla typiska kvinnoåkommor har sämre status bland läkare. Medicinerna är oftast framtagna för mäns sjukdomar och testade på män. En man har 50 procent större chans än en kvinna att få sin arbetsskada erkänd av Försäkringskassan.

Men det största problemt är trots allt inte den bristande jämställdheten utan att de sociala klyftorna växer, anser jag.

Läs även: Svenska låginkomsttagare halkar efter

Europeiska kvinnor får inte njuta frukten av sitt arbete

Män får kosta tre gånger mer

Andra bloggar om: , , , ,

Kategori: Genusmedicin

Kassans läkare pratar strunt om whiplash

För det mest korkade uttalandet i gårdagens Debatt stod läkaren Jorma Styf, som påstod att kroniska whiplashbesvär inte finns i länder som Litauen och Tyskland. Han hänvisade till en litauisk studie som för länge sedan har avfärdats på grund av dålig kvalitet och ensidigt urval.

Att klumpa ihop alla whiplashskador och tro att man kan bedöma dem på samma sätt är lika begåvat som att använda sig av diagnosen "ramla-ner-för-trappan-sjukdom" och inbilla sig att man kan veta exakt hur länge folk bör vara sjukskrivna med hjälp av den beskrivningen. Det menade Dr Bengt Johansson, som passade på att påpeka hur "förskräckligt" det är när whiplashskadade nekas livränta eller annan ersättning på grund av innehållet i en propagandapamflett som vilseleder personal och allmänhet. Han upplyste även om att de studier man hänvisar till i skriften inte alls styrker slutsatserna utan är motsägelsefulla. Så det verkar som läkarna Jorma Styf och Artur Tenenbaum inte ens har brytt sig om att läsa de refererade vetenskapliga rapporterna. Dessutom motsäger Jorma Styf sig själv om man jämför med vad han skrivit tidigare.

Läkare som extraknäcker som välbetalda experter och konsulter åt försäkringskassan och försäkringsbolagen behöver uppenbarligen inte hålla sig uppdaterade med den senaste forskningen utan det går alldeles utmärkt att prata strunt. På oss som är skadade ställs däremot enorma beviskrav.

Doktor Bengt Johansson punkterade skickligt uttalandena från försäkringskassans representanter i programmet.

Själv tycker jag det hade varit en fördel om man även bjudit in en smärtspecialist som t ex Jan Lidbeck, som också tidigare har avfärdat alla påståenden om att vissa diffusa diagnoser som whiplash, fibromyalgi med flera bara skulle förekomma i Sverige, som kvalificerad nonsens. Han eller någon annan smärtläkare hade i programmet kunnat förklara den senaste forskningen om sensitisering, som är viktig att känna till i sammanhanget. Nu fanns ingen i rutan som kunde prata om smärtforskning.

Tidigare inlägg i ämnet: Om whiplash och andra "kultursjukdomar"

Läs även en sammanfattning av TV-debatten i Whiplashgruppens blogg och Tomas Alsbros inlägg om Försäkringkassans debattskrift. En av studierna som nämns i försäkringskassans skrift har jag tidigare kommenterat här, i samband med kritik av en DN-ledare.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

måndag, mars 06, 2006

Ny temaserie om alternativmedicin


Intresset för alternativmedicin ökar. Många går inte till vårdcentralen när de mår dåligt. I stället letar man upp massörer, kiropraktor, naprapater, homeopater eller zonterapeuter på egen hand. Webbplatsen Suntliv har nu startat temaserien "Båg, bot eller bättring" - för att titta närmare på denna utveckling.

Här kan vi läsa om Joakim Gavelin, som satsade hela sitt sparkonto på alternativa behandlingar för att bota sin ständiga huvudvärk. Han blev frisk, men menar att både han och samhället hade tjänat på att landstinget i stället erbjudit denna vård direkt.

I Sverige är det dyrt med alternativ vård jämfört med den etablerade vården. För de flesta människor i världen är det precis tvärtom. I fattiga länder har få möjlighet eller råd att gå till en vanlig läkare.

För att behandling ska kunna inlemmas i den vanliga vården krävs att den sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ont om vetenskapliga bevis för att komplementärmedicinska behandlingar är effektiva, däremot mängder med dokumenterad beprövad erfarenhet. Intresset för att forska om alternativa behandlingsformer har inte varit stort, varken i den alternativa världen eller inom skolmedicinen. Men attityden håller på att förändras.

Läser just nu en intervju i Hälsa med doktor Karl-Otto Aly, nestorn bland svenska komplementärmedicinare. Han menar att våra myndigheter i dag kräver studier som inte går att göra.
"...det är över huvudet taget svårt att bedriva strikt naturvetenskaplig forskning på helhetsmedicin, eftersom det är omöjligt att studera hur allting samverkar. Samtidigt ifrågasätts dessutom hälsorörelsen och det mesta av de alternativa metoderna och idéerna. Strikt skolmedicinsk forskning bäddar däremot för fina tjänster, precis som verksamhet inom vissa partier ger bra tjänster i belöning."

lördag, mars 04, 2006

Syndabockar

Ibland är det bara så bekvämt att hitta syndabockar.

"En timanställd vaktmästare med invandrarbakgrund på Sveavägen 68 har visat sig vara hjärnan bakom mejlen till Reinfeldt. Samme man arbetade tidigare i Riksdagshuset och det var han som bar ansvaret för såväl själva tsunamin som regeringens misslyckade katastrofhjälp. Mycket tyder nu också på att samme man dessutom ligger bakom fågelinfluensan."
Bläddra fram till bild nummer 20. Hans Lindströms teckningar byts ut varje dag.

onsdag, mars 01, 2006

Hans Karlsson skjuter budbäraren

Arbetslivsminister Hans Karlsson har svårt att förstå kritiken över att kostnaderna för ohälsan vältras över på kommunernas socialtjänst - och att ingen blir friskare av regeringens politik. Att bryskt bli utkastad från sjukförsäkringen och få ekonomin raserad sliter ännu mer på hälsan för de flesta sjuka.

När nu även Socialstyrelsen varnar för en oroande utveckling, där allt fler får långvarigt socialbidrag i stället för sjukpenning, protesterar han, avfärdar kritiken med att sjukpenning minsann inte är någon medborgarlön. Bättre att skjuta budbäraren än att medge egna misstag. Så resonerar tydligen Hans Karlsson. Den skandalöst dåliga rättssäkerheten för enskilda sjuka verkar han inte ens vilja diskutera.

– Medborgarna får stå ut med att försäkringskassan börjat arbeta som man ska, nämligen pröva rätten mot villkoren, säger han till Svenska Dagbladet.

Hur vore det om Hans Karlsson och hans kolleger själva fick samma behandling om de blir långtidssjuka eller arbetslösa? Bli hänvisad till a-kassan eller socialen. Eftersom etablerade politiker har skapat sig egna gräddfiler i våra trygghetssystem, är det kanske nyttigt om de själva får smaka på samma beska medicin som de dagligen ordinerar andra. Många har nämligen dålig erfarenhet av vanliga människors vardag och verkar även vara i total avsaknad av inlevelseförmåga. Och klyftorna bara växer.

Relaterade länkar

Läs även inlägget i bloggen Helsinki - Stockholm Minister Hasse Karlsson: Din mysiga fasad håller på att krackelera. Erkänn att hanteringen av sjuka är en flopp.