söndag, april 02, 2006

Dags för utvärdering?

När får vi se en ordentlig uppföljning och utvärdering av det hittills fortskridna arbetet vad gäller ”Halvering av sjukfrånvaron till 2008”? Hur ser följdeffekterna av myndigheternas och politikernas handlande ut?

Lämpliga frågeställningar kan då vara t ex: Hur har de smärtdrabbade reagerat på FK:s kampanj mot fusk? I kampanjen nämndes inte ett ord om att det över huvud taget existerar människor med daglig smärta.

Har mediernas rapportering och bevakning av arbetet med ohälsan influerats av just denna kampanj? Många arbetande ”arga skattebetalare” såg sin chans att i debatter och forum ösa galla över ”latmaskarna” dvs de sjukskrivna/förtidspensionerade. Var detta en avsedd effekt av kampanjen? Hur många av landets smärtdrabbade har känt sig kränkta? Hur många har fått psykiska besvär av anklagelserna?

En effekt av arbetet med halveringen av sjukskrivningar är att många människor ”hamnar mellan stolarna”, ett något skönmålande sätt att illustrera när man anses för frisk för sjukskrivning och för sjuk för arbete. Många har drabbats och en uppföljning och utvärdering vore därför på sin plats. Hur har dessa människor reagerat? Hur har det drabbat dem och deras närmaste?

Alla dessa frågor kan tyckas ha självklara svar. Vi smärtdrabbade vet hur det känns när fuskdebatten rasar som värst, och vi vet hur det känns nu när vi fått klart för oss att vi är en sådan belastning för landets ekonomi.

Självklart är att de som ”hamnar mellan stolarna” upplever ett fruktansvärt trauma. Att inte bli trodd på sitt ord, att inte få plats någonstans i samhället, kanske få lämna sitt hem och allt man byggt upp. Lika självklart är det att det inte bara är den sjuke som drabbas utan även hela dennes familj, inte minst barnen.

Politikerna verkar dock inte se (eller vilja se) dessa självklarheter. Kanske skulle då statistiska siffror och utvärderande rapporter kunna få dem att åtminstone fundera över den framtida utvecklingen? Är det rätt väg att gå när vi delas upp i två läger, "lönsamma" och "olönsamma"? Ständiga rubriker om fusk hetsar till debatt där friska arbetande öser sitt hat över sjuka och handikappade. Ska vi fortsätta prioritera (kortsiktig) lönsamhet framför människovärde? Är detta vägen till ett hållbart och demokratiskt samhälle?

Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg verkar då vilja gå den vägen. Han lämnar inga som helst spår av empatisk förmåga i sitt senaste utspel, där han också passar på att slå ett extra slag för angiveriet. I slutet av intervjun säger han ”Om man ska vara med i försäkringssystemet vill man veta att grannen inte plundrar systemet på pengar.” Vilket man då får förmoda ger automatisk behörighet till den friske grannen att tolka huruvida ”fusk” förekommer och därefter anmäla detsamma.

På Whiplash-nyheter finns en länk till hela intervjun, och Hannelore har även kommenterat den: ”Vissa regler är inte kloka”

Läs också: Slöfockar är inte arbetslösa eller sjukpensionärer Lasses blogg