måndag, mars 27, 2006

Vård på lika villkor?

Sundsvalls Tidning har en artikel där man rapporterar från en konferens om vård och behandling av cancer. Bl a konstateras att behandling av cancer skiljer sig mellan landstingen. Bor man i ett län där landstinget har kärv ekonomi eller helt enkelt prioriterar annat får man räkna med sämre vård. Vilket man får förmoda inte bara gäller cancervården utan all annan vård också.

Enligt Socialstyrelsen får ju sådant inte förekomma, vården ska vara lika i hela landet enligt deras rapport God vård på lika villkor. Verkligheten är alltså den rakt motsatta. Man kan fråga sig varför Socialstyrelsen bemödat sig att utforma dessa regler när de ändå inte följs.

I Sundsvalls tidnings artikel belyses ett annat problem som i mitt tyckte verkar rent absurt. Forskningen går ju framåt vad gäller cancer. Vård och behandling blir allt effektivare, vilket gör chansen till överlevnad större. Detta borde vara positivt, men eftersom vården drabbas av besparingar i samma takt som överlevnaden i cancersjukdomar ökar finns risken att samhället inte är berett att bekosta just den vården. Det blir en plånboksfråga helt enkelt. "Idag lever den med tjock plånbok längre" menar moderatorn Roger Henriksson i artikeln.

I artikeln nämns också att Socialstyrelsen nu arbetar fram nya riktlinjer för bröst- prostata- och colorectalcancer, med möjlighet att rangordna cancerbehandlingar på en skala 1 - 10. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården i övrigt ska också ses över, och där kan Socialstyrelsen komma att föreslå ändringar.

Återstår då att se vad man kommer fram till. Vem ska få vård och vem blir utan? Törs man som "icke lönsam" förtidspensionerad söndervärkt kvinna i medelåldern hoppas på rättvis vård? Eller är just den egna förmågan att vara lönsam för samhället kanske det avgörande kriteriet för god vård i framtiden? Vill inte låta onödigt pessimistisk, men nog verkar utvecklingen gå åt fel håll...

1 Comments:

At 11:12 fm, Blogger Hannelore said...

I Stockholms landsting gäller inte längre frikort vid allmänna mammografi-undersökningar. Jag undrar om detta är lagligt? Vad är det för vits med högkostnadsskydd när det införs fler och fler undantag?

 

Skicka en kommentar

<< Home